Բնակարանային ֆոնդի ընդլայնման և արդիականացման ֆինանսական մեխանիզմների զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Ընդդիմախոս Հ.Գ. Մնացականյանի կարծիքը
Հ.Գ. Մնացականյան (1014.45 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (1.76 MB)
Ընդդիմախոս Ք.Յու. Բաղդասարյանի կարծիքը
Ք.Յու. Բաղդասարյան (1.26 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Տ.Բեգլարյան (617.74 KB)