Քաղաքագիտական-աստվածաբանական տեղաշարժի հարացույցը ազգային անվտանգության տեսության զարգացման մեջ

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Քաղաքական գիտության տեսություն
ԻԳ.00.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Ընդդիմախոս Ա. Ալեքսանյանի կարծիքը
Ա. Ալեքսանյան (994.55 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (991.22 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Վ. Աթանեսյանի կարծիքը
Ա.Վ. Աթանեսյան (973.08 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Ե. Մկրտիչյանի կարծիքը
Ա.Ե. Մկրտիչյան (1.67 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Արզումանյան (657.4 KB)