Մետաղների և կիսահաղորդիչների նանոմասնիկների փոխազդեցությունը կենսաբանական մակրոմոլեկուլների հետ լուծույթում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա
Ա.04.10
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված
2020
Հաստատված
Ընդդիմախոս Ա.Հ. Պողոսյանի կարծիքը
Ա.Հ. Պողոսյան (578.39 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ (127.81 KB)
Ընդդիմախոս Կ.Մ. Ղամբարյանի կարծիքը
Կ.Մ. Ղամբարյան (580.08 KB)
Ատենախոսության սեղմագիր
Ա.Մամասախլիսով (764.71 KB)