Լույսի բևեռացման տարածական դինամիկան հեղուկ բյուրեղներում և նրանց ներկանյութային խառնուրդներում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Լազերային ֆիզիկա
Ա.04.21
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2020

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ա.Մ. Իշխանյանի կարծիքը
Ա.Մ. Իշխանյան (1.13 MB)
Ընդդիմախոս Ա. Մելիքյանի կարծիքը
Ա. Մելիքյան (611.8 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (1.37 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Հովակիմյան (1.84 MB)