ՀՀ տնտեսության մրցունակության բարձրացման մակրոտնտեսական հիմնախնդիրները

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Ընդդիմախոս Դ․ Հախվերդյանի կարծիքը
Դ․ Հախվերդյան (1.88 MB)
Ընդդիմախոս Գ․Կ․ Օհանյանի կարծիքը
Գ․Կ․ Օհանյան (1.06 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (1.81 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Դ.Գևորգյան (547.88 KB)