Դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 9Ա/Կ հրամանը

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի գիտական խորհրդի 25.05.2020թ. հ. 59 որոշումը.

1. Գարեգին Քաջիկի Բաղրամյանին - էներգետիկա մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Հայ-ռուսական համալսարանի գիտական խորհրդի 21.04.2020թ. հ. 2 որոշումը.

1. Անի Գրիգորի Ավետիսյանին - տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Գավառի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 25.05.2020թ. հ. 5 որոշումը.

1. Ալլա Բորիսի Հովհաննիսյանին - գրականագիտություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի գիտական խորհրդի 14.06.2020թ. հ. 2-06/20 որոշումը.

1. Նվեր Ալբերտի Միքայելյանին - ճարտարապետություն

2. Ռուզաննա Սեյրանի Հակոբյանին - քիմիա

մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Files