Վախուշտի Բագրատիոնիի «Վրացական թագավորության նկարագրությունը» աշխատությունը որպես հայոց պատմության սկզբնաղբյուր

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն
Է.00.05
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Ընդդիմախոս Գ.Ա. Մարգարյանի կարծիքը
Գոռ Մարգարյան (327.67 KB)
Ընդդիմախոս Ք.Պ. Կոստիկյանի կարծիքը
Ք.Պ. Կոստիկյան (775.02 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ (770.33 KB)
Ա․ Շահնազարյանի կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ (372.1 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Դ.Կարապետյան (1.89 MB)