Խորհրդարանի սահմանադրական կարգավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հանրային իրավունք
ԺԲ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Ընդդիմախոսներ
Առաջատար կազմակերպություն
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր (1.83 MB)
Ընդդիմախոս Ս.Վ.Նարուտտոի կարծիքը
Ս.Վ.Նարուտտո (707.73 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Գ.Սարգսյանի կարծիքը
Ա.Գ.Սարգսյան (858.3 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Ծատուրյան (257.11 KB)