Քրեական վարույթ նախաձեռնելու հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական դատավարությունում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Դատական իրավունք
ԺԲ.00.04
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
ՀՀ Ոստիկանության կրթահամալիր
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Ընդդիմախոս Ռ․Ն․ Մելիքյանի կարծիքը
Ռ․Ն․ Մելիքյան (808.62 KB)
Ընդդիմախոս Վ.Գ․ Ենգիբարյանի կարծիքը
Վ.Գ․ Ենգիբարյան (1.23 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ Ոստիկանության կրթահամալիր (1.36 MB)