Կառուցվածքային թվերի հանրահաշվի մեթոդով էլեկտրական շղթաների ընդանրացված պարամետրերի հետազոտումը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Էլեկտրատեխնիկա
Ե.09.00
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված
2020
Հաստատված
Ընդդիմախոս Է.Վ. Կուրղինյանի կարծիքը
Է.Վ. Կուրղինյան (968.83 KB)
Ընդդիմախոս Մ.Ա. Արամյանի կարծիքը
Մ.Ա. Արամյան (1.73 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ (1.75 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Գ.Հարությունյան (505.05 KB)