Կառուցվածքային թվերի հանրահաշվի մեթոդով էլեկտրական շղթաների ընդանրացված պարամետրերի հետազոտումը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Էլեկտրատեխնիկա
Ե.09.00
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Ատենախոսության սեղմագիրը
Գ.Հարությունյան (505.05 KB)