Դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 11Ա/Կ հրամանը

Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 25.06.2020թ. հ. 15 որոշումը.

1. Ղազար Ալբերտի Ավետիսյանին - փիլիսոփայություն

2. Երանուհի Կարապետի Մանուկյանին - փիլիսոփայություն

3. Արեմ Արթուրի Մկրտչյանին - սոցիոլոգիա

4. Մարիամ Մանվելի Կարապետյանին - գրականագիտություն

5. Աննա Սամվելի Կուբանյանին - լեզվաբանություն

6. Սիմոն Հովհաննեսի Իսկաջյանին - տնտեսագիտություն

7. Արմեն Սուրենի Գալստյանին - քիմիա

մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

•  Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի գիտական խորհրդի 30.06.2020թ. հ. 16 որոշումը.

1. Հասմիկ Յուրիկի Ավագյանին - մանկավարժություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

 • ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի գիտական խորհրդի 24.06.2020թ. հ. 143 որոշումը.

1. Գոռ Արարատի Մարգարյանին - պատմագիտություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Արցախի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 29.06.2020թ. հ. 5 որոշումը.

1. Իսկուհի Նիկոլայի Ավանեսյանին - պատմագիտություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի գիտական խորհրդի 14.06.2020թ. հ. 2-06/20 որոշումը.

1. Անաիդա Արտաշեսի Պողոսյանին - կիրառական երկրաչափություն և ճարտարագիտական գրաֆիկա մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

•  Մխիթար Գոշ հայ-ռուսական միջազգային համալսարանի գիտական խորհրդի 08.07.2020թ. հ. 26 որոշումը.

1. Ալեքսանդր Վալերիի Ջաղինյանին - կենսաբանություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Files