Ակտիվ գալակտիկական միջուկների ռադիո և օպտիկական հատկությունների ուսումնասիրություն

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Աստղաֆիզիկա, ռադիոաստղագիտություն
Ա.03.02
Առաջատար կազմակերպություն
Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի աստղագիտության ինստիտուտ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված