Վանանդեցիների Ամստերդամի տպարանի հրատարակությունների գեղարվեստական հարդարանքը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ
ԺԷ.00.03
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Ընդդիմախոս Ա.Վ. Ավագյանի կարծիքը
Ա.Վ. Ավագյան (481.7 KB)
Ընդդիմախոս Վ. Ղազարյանի կարծիքը
Վ. Ղազարյան (456.88 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Սիմոնյան (379.76 KB)