Ստատիկ օպերատիվ հիշող սարքերի ցածր էներգասպառմամբ տարրերի մշակումը և մոդելավորումը

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա
Ե.27.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված
2020
Հաստատված
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը.pdf (1.46 MB)
Ընդդիմախոս Ռ․Ռ․ Վարդանյանի կարծիքը
Ընդդիմախոս Ռ․Ռ․ Վարդանյանի կարծիքը.PDF (987.32 KB)
Ընդդիմախոս Խ․Գ․ Շարոյանի կարծիքը
Ընդդիմախոս Խ․Գ․ Շարոյանի կարծիքը.pdf (1.17 MB)
Ատենախոսության սեղմագիր
Կ․ Պետրոսյան.pdf (770.23 KB)