Կոնսոցիատիվ ժողովրդավարության մոտեցման արդյունավետությունը խորհրդարանական կառավարման համակարգում (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով)

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ
ԻԳ.00.02
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Ընդդիմախոս Խ.Ս.Գալստյանի կարծիքը
Խ.Ս.Գալստյան (628.43 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (871.28 KB)
Ընդդիմախոս Տ.Տ.Քոչարյանի կարծիքը
Տ.Տ.Քոչարյան (860.22 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ն.Գրիգորյան (435.92 KB)