Պետական պարտքի կառավարման ստրատեգիաներ (ՀՀ օրինակով)

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում
Ը.00.08
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (1.27 MB)
Ընդդիմախոս Վ․Ա․Սարգսյանի կարծիքը
Վ․Ա․Սարգսյան (963.08 KB)
Ընդդիմախոս Ե.Բ․Հակոբյանի կարծիքը
Ե.Բ․Հակոբյան (922.77 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Գ.Խաչատրյան (541.02 KB)