Ցիտոկինների համակարգի և արյան բջիջների ագրեգատային վիճակի համալիր գնահատումը իշեմիկ ինսուլտի պաթոգենեզում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Նյարդաբանություն, հոգեբուժություն և թմրաբանություն
ԺԴ.00.07
Խորհուրդ
Առաջատար կազմակերպություն
ՌԴ ԴՊԲԳՀ Նյարդաբանության գիտական կենտրոն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված