Բանկային պարտավորությունների պահուստավորման համակարգի զարգացումը (ՀՀ օրինակով)

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Ընդդիմախոս Կ.Է․Սահակյանի կարծիքը
Կ.Է․Սահակյան (1.16 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (1.39 MB)
Ընդդիմախոս Մ.Ա․Աբրամովայի կարծիքը
Մ.Ա․Աբրամովա (1.67 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Լ.Մնացականյան (1.29 MB)