Նանոչափային ինտեգրալ սխեմաների նախագծման հավաքածուի մշակումը և հետազոտումը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա
Ե.27.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Ընդդիմախոս Ն․Ավդալյանի կարծիքը
Ն․Ավդալյան.pdf (673.92 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ.pdf (1.05 MB)
Ընդդիմախոս Ս․Խուդավերդյանի կարծիքը
Ս․Խուդավերդյան.pdf (821.42 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Մ․Մարտիրոսյան.pdf (1.16 MB)