Տեքստի վերլուծության ուսուցման տեխնոլոգիաներն անգլերենի հումանիտար կեղմնորոշման դասընթացներում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Ընդդիմախոս Ջ․Հ․Գյուլամիրյանի կարծիքը
Ջ․Հ․Գյուլամիրյան (841.24 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Պ․Արնաուդյանի կարծիքը
Ա.Պ․Արնաուդյան (992.9 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (658.43 KB)