Աքեմենյան Պարսկաստանի վարչական բաժանումը

Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Համաշխարհային պատմություն
Է.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված