Մարզական բարձր արդյունքների ցուցադրման գործոններն ու դրսեվորման առանձնահատկություններն արագաուժային մարզաձևերում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Ընդդիմախոս Ռ.Ն․Ազարյանի կարծիքը
Ռ.Ն․Ազարյան (1.08 MB)
Ընդդիմախոս Ս․Մ․Աբրահամյանի կարծիքը
Ս․Մ․Աբրահամյան (1.39 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (1.12 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Գ.Բարսեղյան (1.28 MB)