Անիզոտրոպ երկշերտերի և երկշերտ սալերի խառը եզրային խնդիրներ շերտերի միջև լրիվ և ոչ լրիվ կոնտակտի դեպքում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա
Ա.02.04
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Խորհուրդ
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված