ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԻՆ

 

    Հաշվի առնելով երկրում կորոնավիրուսի տարածման տեմպերը՝ անհրաժեշտություն է առաջանում վերանայելու մասնագիտական խորհուրդներում ատենախոսությունների պաշտպանության կազմակերպման գործընթացը։

        Ելնելով վերոգրյալից, Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի մասնագիտական խորհուրդների նախագահներին խնդրում ենք խորհուրդներում ատենախոսությունների պաշտպանության կազմակերպման աշխատանքներն իրականացնել հեռավար՝ անհրաժեշտ փաստաթղթաշարժն ապահովելով էլեկտրոնային փոստի միջոցով։