Թեկնածուի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 16Ա-վ1 հրամանը

1.Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 033 Գյուղատնտեսության մեքենայացման մասնագիտական խորհրդի որոշումը Վարդան Արթուրի Կարապետյանին տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի (Ե.18.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

2.Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 030 Շինարարության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Հովհաննես Յուրայի Հայրապետյանին տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի (Ե.23.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

3.Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 030 Շինարարության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Արմեն Ջոնիկի Հարությունյանին տեխնիկական թեկնածուի (Ե.23.03 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

4.Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 046 Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Կամո Օլեգի Պետրոսյանին տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի (Ե.27.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

5.Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 011 Ագրոնոմիայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Ավետիք Արմենի Ալեքսանյանին տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի (Զ.01.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

6.Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 015 Տնտեսագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Աշոտ Վաչագանի Ավետիսյանին տնտեսագիտության թեկնածուի (Ը.00.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

7.Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 020 Մանկավարժության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Մարիաննա Գիգոլի Ամիրաղյանին մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի (ԺԳ.00.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

Files