Մարդկային ռեսուրսների կառավարման արդյունավետությունը և դրա բարձրացման ուղղությունները (ՀՀ առևտրային բանկերի նյութերով)

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ (347.69 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Վ.Խաչիկյանի կարծիքը
Ս.Վ.Խաչիկյան (331.72 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Մ.Ստեփանյան (760.25 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Ս.Մելքումյանի կարծիքը
Ա.Ս.Մելքումյան (1.37 MB)