Հայաստանի ժայռապատկերների տիպաբանությունը և պատմամշակութային նշանակությունը

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն
Է.00.05
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Ընդդիմախոսներ
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Ընդդիմախոս Ա.Վ.Քոսյանի կարծիքը
Ա.Վ.Քոսյան (1.37 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (307.11 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Ա. Բոբոխյանի կարծիքը
Ա.Ա. Բոբոխյան (274.18 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Կ.Թոխաթյան (135.92 KB)