Խորհրդարանական մշակույթի կայացման նախադրյալները Հայաստանի Հանրապետությունում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ
ԻԳ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (458.63 KB)
Ընդդիմախոս Է.Ա.Քալանթարյանի կարծիքը
Է.Ա.Քալանթարյան (357.05 KB)
Ընդդիմախոս Վ.Կ.Աթոյանի կարծիքը
Վ.Կ.Աթոյան (449.81 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Մ․Արսենյան (484.03 KB)