Հաշտարարի գործունեության արդյունավետությունը պայմանավորող անձնային և սոցիալ-հոգեբանական գործոնները (քաղաքացիաիրավական վեճերի լուծման համատեքստում)

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Սոցիալական հոգեբանություն
ԺԹ.00.03
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Ընդդիմախոս Լ.Ռ.Արամյանի կարծիքը
Լ.Ռ.Արամյան (1.15 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա (1.4 MB)
Ընդդիմախոս Ս.Ա.Սեդրակյանի կարծիքը
Ս.Ա.Սեդրակյան (807.46 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Մանուկյան (602.19 KB)