Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության արդյունաբերականացման տնտեսական հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ (266.67 KB)
Ընդդիմախոս Մ.Գ.Մանուչարյանի կարծիքը
Մ.Գ.Մանուչարյան (266.94 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Ս.Ծպնեցյանի կարծիքը
Հ.Ս.Ծպնեցյան (549.58 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Հովհաննիսյան (1.13 MB)