Շրջակա միջավայրում ծանր մետաղների տարածման երկրաբանապահպանական հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Երկրաբնապահպանություն
ԻԴ.04.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Բարձրագույն կրթության դաշնային պետական ինքնավար ուսումնական հաստատություն «Ռուսաստանի ժողովուրդների բարեկամության համալսարան»
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Ընդդիմախոս Ս.Հայրապետյանի կարծիքը
Ս.Հայրապետյան (69.1 KB)
Ընդդիմախոս Օ.Իուլդոշովայի կարծիքը
Օ.Իուլդոշովա (242.77 KB)
Ընդդիմախոս Գ.Ալավերդյանի կարծիքը
Գ.Ալավերդյան (213.93 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա․ Սուքիասյան (1.94 MB)