Ինքնաուսուցվող ինտեգրալ դինամիկ հիշասարքերի նախագծման միջոցների մշակումը և հետազոտումը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա
Ե.27.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված
2021
Հաստատված
2020
Ընդդիմախոս Օ.Հ.Պետրոսյանի կարծիքը
Oleg_Petrosyan.pdf (585.07 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Ա.Վարդանյանի կարծիքը
Vardanyan_0.pdf (620.49 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Company_signed_0.pdf (1.82 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Narek_autoreferat.pdf (534.42 KB)