Հարկային ծառայության մարմինների և հարկ վճարողների իրավասուբյեկտության հիմնախնդիրները

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հանրային իրավունք
ԺԲ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ընդդիմախոս Ռ․Գ․Խանդանյանի կարծիքը
Ռ․Գ․Խանդանյան (987.39 KB)
2020
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր (1.52 MB)
Ընդդիմախոս Գ․Բ․Դանիելյանի կարծիքը
Գ․Բ․Դանիելյան (1 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Թ․Գրիգորյան (192.72 KB)