Ռուսաստանի դաշնության սուբյեկտների ղեկավարների սահմանադրական պատասխանատվությունը

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հանրային իրավունք
ԺԲ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Ընդդիմախոսներ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ընդդիմախոս Ա․Գ․Սարգսյանի կարծիքը
Ա․Գ․Սարգսյան (1.74 MB)
2020
Ընդդիմախոս Ս․Վ․Նարուտտոյի կարծիքը
Ս․Վ․Նարուտտո (1.8 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Մախով (1.15 MB)