Ռեսպիրատոր սինցիտիալ և գրիպի վիրուսների կլինիկական նշանակությունը շնչական վարակի կապակցությամբ հոսպիտալացված մինչև հինգ տարեկան երեխաների շրջանում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մանկաբուժություն
ԺԴ.00.06
Խորհուրդ
Առաջատար կազմակերպություն
Մուրացան համալսարանական հիվանդանոցային համալիր
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ընդդիմախոս Ն.Գյուլազյանի կարծիքը
Ն.Գյուլազյան (279.21 KB)
Ընդդիմախոս Գ.Ամարյանի կարծիքը
Գ.Ամարյան (252.46 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Մուրացան համալսարանական հիվանդանոցային համալիր (198.69 KB)
2020
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Ղազարյան (757.68 KB)