Մարդու իրավունքների պահպանության ոլորտում պետության իրավաստեղծ և իրավակիրառ գործունեության տեսաիրավական հիմնախնդիրները (ցեղասպանության դեմ պայքարի համատեքստում)

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն
ԺԲ.00.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
ՀՀ Ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիա
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ Ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիա (364.12 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Մ.Փխրիկյանի կարծիքը
Ա.Մ.Փխրիկյան (246.72 KB)
2020
Ընդդիմախոս Ա.Վ.Մալկոյի կարծիքը
Ա.Վ.Մալկո (459.54 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ք․Բեգլարյան (804.74 KB)