Դոկտորի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 19Ա-վ2 հրամանը

1.Հայ-Ռուսական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 063 Իրավագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Նազելի Գառնիկի Սուքիասյանին իրավաբանական գիտությունների դոկտորի (ԺԲ.00.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

2.Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 056 Քաղաքագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Հրաչյա Վաղարշակի Արզումանյանին քաղաքական գիտությունների դոկտորի (ԻԳ.00.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

Files