Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ազդեցությունը տնտեսական աճի վրա (ՀՀ օրինակով)

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ
Ը.00.06
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ընդդիմախոս Դ.Ն.Հախվերդյանի կարծիքը
Դ.Ն.Հախվերդյան (458.4 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (657.44 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Զ.Հարությունյանի կարծիքը
Հ.Զ.Հարությունյան (299.21 KB)
2020
Ատենախոսության սեղմագիրը
Այվազյան Հ. (757.69 KB)