Թեկնածուի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 1Ա-վ1 հրամանը

1.Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 050 Մաթեմատիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Արշակ Գագիկի Մինասյանին ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի (Ա.01.05 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

2.Երևանի պետական բժշկական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 061 Մանկաբարձագինեկոլոգիայի և ուռուցքաբանության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Աննա Ռուբիկի Խաչատրյանին բժշկական գիտությունների թեկնածուի (ԺԴ.00.11 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

3.Հայ-Ռուսական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 008 Տնտեսագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Անի Համլետի Գալստյանին տնտեսագիտության թեկնածուի (Ը.00.03 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

4.Հայ-Ռուսական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 063 Իրավագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Էմիլյա Աշոտի Աբրահամյանին իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի (ԺԲ.00.05 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

5.Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 065 Մանկավարժության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Ասյա Արթուրի Սիմոնյանին մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի (ԺԳ.00.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

6.ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 016 Արվեստագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Նաիրա Վլադիմիրի Շահվալադյանին արվեստագիտության թեկնածուի (ԺԷ.00.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

7.Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 056 Քաղաքագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Նարեկ Հրանտի Գրիգորյանին քաղաքական գիտությունների թեկնածուի (ԻԳ.00.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

Files