Դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 2Ա/Կ հրամանը

Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 01.12.2020թ. հ. 2 որոշումը.

1. Կարինե Վիլիկի Հարությունյանին - տնտեսագիտություն

2. Սամվել Հարությունի Հովհաննիսյանին - տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի գիտական խորհրդի 26.11.2020թ. հ. 9 որոշումը.

1. Աննա Մամիկոնի Թամիրօղլյանին - արվեստագիտություն

2. Իրինա Հեկտորի Գրիգորյանին - երաժշտական արվեստ

3. Մարիամ Մյասնիկի Մարգարյանին - երաժշտական արվեստ

4. Արսեն Արշալույսի Ղազարյանին - թատերական արվեստ, կինոարվեստ մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի գիտական խորհրդի 27.11.2020թ. հ. 23 որոշումը.

1. Անի Վասիլի Մարտիրոսյանին - մանկավարժություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Հայ-Ռուսական համալսարանի գիտական խորհրդի 12.12.2020թ. հ. 11 որոշումը.

1. Ռաֆիկ Գագիկի Խանդանյանին - իրավագիտություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի գիտական խորհրդի 17.12.2020թ. հ. 149 որոշումը.

1. Լիլիթ Արմենի Ղազանչյանին - իրավագիտություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Files