Դավանական նոր իրավիճակը և ըմբռնումները՝ ըստ 19-րդ դարի 40-50-ական թթ. Ավետարանական մամուլի (Կ. Պոլիս, Զմյուռնիա)

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կրոնի տեսություն և պատմություն
Թ.00.05
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված
2021
Հաստատված
Ընդդիմախոս Ա․Հարությունյանի կարծիքը
Ա․Հարությունյան (1.29 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ (1.14 MB)
Ընդդիմախոս Է․Գ․Մինասյանի կարծիքը
Է․Գ․Մինասյան (1.55 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
068-Harutyun_Selimyan.pdf (285.39 KB)