Արդի հայ կենսագրական վեպը 1990-2015 թթ.

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Նորագույն շրջանի հայ գրականություն
Ժ.01.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ընդդիմախոս Ռ.Արիստակեսյանի կարծիքը
Ռ.Արիստակեսյան (1.69 MB)
Ընդդիմախոս Մ.Հայրապետյանի կարծիքը
Մ.Հայրապետյան (332.98 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ն.Կարախանյան (769.96 KB)