Արդի հայ պոեզիայի գեղարվեստական համակարգը

Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Նորագույն շրջանի հայ գրականություն
Ժ.01.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ընդդիմախոս Վ.Ս.Հակոբյանի կարծիքը
Վ.Ս.Հակոբյան (1.78 MB)
Ընդդիմախոս Մ.Գ.Գիլավյանի կարծիքը
Մ.Գ.Գիլավյան (229.74 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս.Աբրահամյան (380.13 KB)