Առնետների վերարտադրողական համակարգի օրգանների հարթ մկանային հյուսվածքի էլեկտրական ակտիվությունը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա
Գ.00.09
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ընդդիմախոս Մ.Պողոսյանի կարծիքը
Մ.Պողոսյան (181.72 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (256.51 KB)
Ընդդիմախոս Ռ.Սարգսյանի կարծիքը
Ռ.Սարգսյան (178.28 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Տ.Փիլիպոսյան (780.17 KB)