Դոկտորի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 7Ա-վ2 հրամանը

1. Երևանի պետական բժշկական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 028 Թերապիայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Իռենա Գուրգենի Հովհաննիսյանին բժշկական գիտությունների դոկտորի (ԺԴ.00.07 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

2. ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 006 Համաշխարհային պատմության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Հովհաննես Գեորգու Խորիկյանին պատմական գիտությունների դոկտորի (Է.00.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

Files