Ձեռնարկատիրության զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ սիգարետի և սիգարի արտադրության ոլորտի կազմակերպություններում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված
2021
Հաստատված
Ընդդիմախոս Հ.Ս.Ծպնեցյանի կարծիքը
Հ.Ս.Ծպնեցյան (1.9 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (1.39 MB)
Ընդդիմախոս Վ.Գ.Գյոզալյանի կարծիքը
Վ.Գ.Գյոզալյան (1.67 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Պարսյան Ա. (729.43 KB)