Դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 10Ա/Կ հրամանը

Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 11.03.2021թ. հ. 5 որոշումը.

1. Սաթենիկ Ղուկասի Պետրոսյանին - քիմիա

2. Վահան Մհերի Մանուկյանին - երկրաբանություն

3. Արտյոմ Արտաշեսի Տոնոյանին - լեզվաբանություն

4. Նաթելլա Սերոժի Գրիգորյանին - պատմագիտություն

5. Հասմիկ Ռաֆիկի Սայադյանին - տնտեսագիտություն

6. Մհեր Օգսենի Ստեփանյանին - կերպարվեստ մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի գիտական խորհրդի 02.03.2021թ. հ. 8 որոշումը.

1. Գայանե Յուրիի Հարությունյանին - տնտեսագիտություն

2. Աղասի Աշոտի Թավադյանին - տնտեսագիտություն

3. Վանինե Աշոտի Երանոսյանին - տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 19.03.2021թ. հ. 7 որոշումը.

1. Սոնա Ռաֆայելի Այվազյանին - մանկավարժություն

2. Դավիթ Օնիկի Ղարիբյանին - լեզվաբանություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 18.03.2021թ. հ. 12/06 որոշումը.

1. Հրաչ Լյովայի Խաչատրյանին - տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Files