Հանրային նշանակալի կազմակերպությունների աուդիտի հիմնահարցերը ՀՀ-ում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Ընդդիմախոսներ
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2021

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ա.Ա.Հակոբյանի կարծիքը
Ա.Ա.Հակոբյան (394.58 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (438.11 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Ա.Բայադյանի կարծիքը
Ա.Ա.Բայադյան (420.24 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Խաչատրյան Գ. (692.26 KB)