Մետաղ պարունակող նյութերի ջերմային խճճվածությունը և մագնիսական հատկությունները

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տեսական ֆիզիկա
Ա.04.02
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2021

Հաստատված
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ (217.85 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Բաբուջյանի կարծիքը
Հ.Բաբուջյան (278.16 KB)
Ընդդիմախոս Վ.Պապոյանի կարծիքը
Վ.Պապոյան (143.34 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Արիան Զադ (1.12 MB)