Պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 12Ա/Կ հրամանը